Intézményünk bemutatása

A Gondozási Központ, mint intézmény 39 éves múltra tekint vissza, hiszen Hevesen 1977-ben alakult meg. Az akkori alapjogszabályban meghatározott ellátások köréből az Öregek Napközi Otthona 1974-ben, a Házi Gondozási ellátási formák 1976-ban indultak el Városunkban.

 

A biztosított alapszolgáltatások:

  • étkeztetés 
  • házi segítségnyújtás (engedélyezett férőhelyszám: 72 fő)
  • időskorúak nappali ellátást (engedélyezett férőhelyszám: 45 fő) működtet.

 

Az alapszolgáltatást nyújtó egységek integrált szervezeti formában működnek. A szervezeti egységek munkáját az intézményvezető hangolja össze.

Az együttműködés és ésszerű munkamegosztás lehetővé teszi a rászorulók szociális helyzetének korának és egészségi állapotának megfelelő ellátás biztosítását a különböző ellátási formákban.

 

Ellátási terület:

Heves Város Közigazgatási területe.

 

A szolgáltatás célja, feladata

A szolgáltatás célja, hogy az ellátásra jogosult és ellátásra szoruló személyek részére ellátást biztosítson. A szolgáltatás feladata, hogy az ellátást úgy biztosítsa az ellátottak részére, hogy az megfeleljen az intézményi működést szakmailag is érintő szabályozásoknak, a jogszabályban meghatározott szakmai szempontoknak, az ott meghatározott feladat ellátási követelményeknek. Alapelvünk az emberi méltóság tisztelete, az önkéntesség, a szolgáltatásokhoz való egyenlő hozzáférés, az egyén szükségleteire szabott holisztikus szemléletű segítségnyújtás, valamint az egyént körülvevő természetesés mesterséges erőforrások közötti hatékony, egymást segítő, építő jellegű együttműködés.

Az intézmény általános célja, hogy a rászoruló emberek számára -szükségleteikhez igazodó- segítségnyújtást, valós szükségleteken alapuló, célzott és differenciált ellátásokat biztosítson. A veszélyeztetett személyek feltérképezése, problémáik hatékony megoldása. A szakmai egységek munkájának összehangolása, koordinálása. A szolgáltatások minőségének, színvonalának és hatékonyságának folyamatos fejlesztése. Szükségletorientált szociális védőháló kialakítása, az ellátások egymásra építése, az átjárhatóság biztosítása.